Registrácia

Identifikačné údaje
Fakturačná adresa:
Doručovacia adresa: - Vyplňte v prípade, že sa líši od fakturačnej.
Firemné údaje: - Nezabudnite vyplniť IČO a IČ DPH, ak ste firma.

INTERIERO HOLDING s.r.o.

Rudlovská cesta 2
Banská Bystrica

INTERIERO studio

Tel.: +421 918 878 077
E-mail: office@interiero.eu
www.interiero.eu

Otváracie hodiny:
Po-Pia 9:00 - 18:00